top of page

ברכת השמש וגלגל המזלות

ברכת השמש ☀💖

ברכת השמש מסמלת את החיבור לכל 12 הסימנים של גלגל המזלות, המייצגים את גלגל החיים 💫💫💫בנוסף, בתרגול חוזר של אותו.ה מתרגל.ת, כמו בברכת השמש (Surya Namaskar), הגוף, הנפש והנשמה לומדים להבין כי הקבוע הוא השינוי.איך?


כאשר מתרגלים את הסדרה, ברכת השמש, באופן חוזר ויומיומי, כל ההוויה לומדת שלמרות שכל יום מתורגלת אותה סדרה קבועה, כל יום התרגול הוא שונה - גופנית, נפשית, רוחנית ואנרגטית.


מעבר לכזה, כאשר המתרגל הוא שונה אך התרגול הוא זהה (ברכת השמש). כאן כבר אפשר להיעזר בסרטונים שמצורפים.


אם תעברו על הסרטונים תוכלו לראות כי הפעם האנרגיה היא שונה באותה תבנית של סדרה. כך ניתן ללמוד כי כל אנרגיה היא גוון ייחודי בקשת הצבעים של העולם.כלומר, חוץ מזמן תרגול ברכת השמש, ניתן גם במשך היום לקבל השראה מהתרגול ולהחיל את התובנות בחיי היומיום. 


מוזמן.נת להתחיל, להתנסות ותראה.י מה עולה אצלך... נשמח לשמוע :)


נסיים עם תובנה משלנו מתרגול ברכת השמש:


כאשר הכול בתנועה, בתהליך של זרימה רפטטיבית,

אפשר להתבונן מהמרכז, בתנועה הזורמת מסביבך,

ולזרוח - בדיוק כמו השמש.


#יוגה #אסטרולוגיה #השראה #אורח_חיים_בריא #פילוסופיה #איזון

3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page